Архива вести Прекршајног суда у Смедереву

08.05.2020. године, Смедерево

Правила понашања запослених и странака у Прекршајном суду у Смедереву...


17.03.2020. године, Смедерево

Упутство о раду суда за време ванредног стања...


23.01.2019. године, Смедерево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву...


28.11.2018. године, Смедерево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву...


14.02.2018. године, Смедерево

Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места техничар за ИТ подршку...


14.02.2018. године, Смедерево

Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места уписничар...


06.02.2018. године, Смедерево

Поништени конкурси...


24.01.2018. године, Смедерево

Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места техничар за ИТ подршку...


24.01.2018. године, Смедерево

Расписан конкурс за попуњавање извршилачког радног места уписничар...


29.11.2017. године, Смедерево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву...


30.10.2017. године, Смедерево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву...


31.01.2017. године, Смедерево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву...


14.10.2016. године, Смедерево

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву...


12.10.2016. године, Врњачка Бања

Судије Прекршајног суда у Смедереву на Годишњем саветовању судија РС...


28.09.2016. године, Кладово

Судије Прекршајног суда у Смедереву на Годишњем саветовању судија прекршајних судова...