Контакти Прекршајног суда у Смедереву

Прекршајни суд у Смедереву

 11300 Смедерево, Омладинска 1
ПАК 230116


Матични број: 17774239
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399869

Судска управа

Секретар суда, Јелена Миленковић

 026 4627-134, 026 647-510
 026 647-515
 uprava@sd.pk.sud.rs

Писарница

Шеф писарнице, Снежана Ђорић

 026 4627-134

Рачуноводство

Шеф рачуноводства, Милена Јовановић

 026 4627-134

Одељење суда у Великој Плани


 11320 Велика Плана, Момира Гајића 7
ПАК: 238303


 026 516-354
 026 516-354
 vp@sd.pk.sud.rs

Одељење суда у Смедеревској Паланци


 11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 22
ПАК: 235520


 026 310-559
 026 310-559
 sp@sd.pk.sud.rs