Рад са странкама

Радно време Прекршајног суда у Смедереву је радним данима од 7.30 - 15.30 часова.
Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена, а судски списи се могу разгледати, преписивати или тражити одређене информације или уверења од 10.00 до 14.00 часова.
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије.