Огласна табла Прекршајног суда у Смедереву


11.10.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

22.09.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

Образац изјаве уз пријаву на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

Питања за проверу општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа Републике Србије

Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Питања за проверу посебних функционалних компетенција

07.05.2021. године

Списак кандидата за попуњавање извршилачког радног места - референт експедиције

31.03.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - референт експедиције

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - референт експедиције

Изјава о сагласности ради учествовања на јавном конкурсу

Питања за проверу општих функционалних компетенција

Питања за проверу посебних функционалних компетенција

Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост