Огласна табла Прекршајног суда у Смедереву


16.01.2024. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - судијски помоћник - виши судијски сарадник

03.01.2024. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник-виши судијски сарадник

Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник-виши судијски сарадник

Изјава о сагласности за прикупљање података

Питања за проверу општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа Републике Србије

Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

19.01.2023. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - референт за финансијско пословање

26.12.2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - радно место за финансијско пословање

Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - радно место за финансијско пословање

Изјава уз пријаву на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - радно место за финансијско пословање

Питања за проверу општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа Републике Србије

Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

02.02.2022. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник-виши судијски сарадник

21.01.2022. године

Списак кандидата међу којима се спроводи конкурс за попуњавање извршилачког радног места - административно-технички секретар

19.01.2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник-виши судијски сарадник

Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - судијски помоћник-виши судијски сарадник

Изјава о сагласности за прикупљање података

Питања за проверу општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа Републике Србије

Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

05.01.2022. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - административно-технички секретар

Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - административно-технички секретар

Изјава уз пријаву на конкурс

Питања за проверу општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа Републике Србије

Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

Питања за проверу посебних функционалних компетенција

11.10.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

22.09.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

Образац изјаве уз пријаву на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

Питања за проверу општих функционалних компетенција - организација и рад државних органа Републике Србије

Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост

Питања за проверу посебних функционалних компетенција

07.05.2021. године

Списак кандидата за попуњавање извршилачког радног места - референт експедиције

31.03.2021. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - референт експедиције

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - референт експедиције

Изјава о сагласности ради учествовања на јавном конкурсу

Питања за проверу општих функционалних компетенција

Питања за проверу посебних функционалних компетенција

Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација

Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост