Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву

29.11.2017. године, Смедерево

Дана 29.11.2017. године у Смедереву, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву са следећим дневним редом:

1. Предлог Годишњег распореда послова за 2018. годину;
2. Судска пракса-актуелна питања и ставови Прекршајног апелационог суда;
3. Разно