Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву

31.01.2017. године, Смедерево

Дана 31.01.207. године у Смедереву, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву са следећим дневним редом:

1. Разматрање извештаја о раду за период јануар-децембар 2016. године;
2. Прекршаји предвиђени Законом о спречавању насиља у породици;
3. Судска пракса-актуелна питања и ставови Прекршајног апелационог суда;
4. Разно