Судије Прекршајног суда у Смедереву на Годишњем саветовању судија прекршајних судова

28.09.2016. године, Кладово

Судије Прекршајног суда у Смедереву присуствовале Годишњем саветовању судија прекршајних судова које је одржано у Кладову од 26-28.09.2016. године.
Теме које су разматране на саветовању:

- Услови за издавање Опште наредбе за довођење (са апекта практичне примене: врста прекршаја, број поступака...)
- Трошкови поступка у случају Споразума о признању прекршаја (уједначавање судске праксе)
- Споразум о признању прекршаја – ефекти примене по Закону о изменама и допунама Закона о прекршајима од 27.02.2016. године
- Поступак по Захтеву за судско одлучивање (проблеми и дилеме)
- Начело доказивања (неједнака примена у пракси)
- Нов Закон о јавном реду и миру са посебним освртом на проблем дефиниције јавног места, изостанак појединих прекршаја који су били прописани претходним законом, проблем препознавања насиља у породици у одредбама ЗЈРМ...
- Закон о јавном окупљању
- Изазови мигрантске кризе са аспекта надлежности прекршајних судова
- Закон о заштити потрошача са апекта подносиоца Захтева за покретање прекршајног поступка
- Извештај радне групе за израду Закона о насиљу у породици
- Извештај радне групе за израду новог Закона о Агенцији за борбу против корупцији
- Примена Закона о туризму у прекршајном поступку