Одељења Прекршајног суда у Смедереву

Одељење суда у Великој Плани


 Момира Гајића 7, 11320 Велика Плана
 026 516-354
 026 516-354
 vp@sd.pk.sud.rs

Одељење суда у Смедеревској Паланци


 Вука Караџића 22, 11420 Смедеревска Паланка
 026 310-559
 026 310-559
 sp@sd.pk.sud.rs