Поништени конкурси Прекршајног суда у Смедереву

06.02.2018. године, Смедерево

Конкурси Прекршајног суда у Смедреву објављени 24.01.2018. године се поништавају због грешке у оглашавању.