Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву

14.10.2016. године, Смедерево

Дана 14.10.2016. године у Смедереву, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву са следећим дневним редом:

- разматрање извештаја о раду за период јул-септембар и јануар-септембар 2016. године;
- извештај са семинара одржаних у Кладову и Врњачкој Бањи и
- судска пракса - актуелна питања и ставови Прекршајног апелационог суда.