Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву

30.10.2017. године, Смедерево

Дана 30.10.2017. године у Смедереву, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву са следећим дневним редом:

1. Разматрање извештаја о раду за период јул-септембар 2017. године;
2. Извештај са семинара одржаних у Врњачкој Бањи и Кладову;
3. Судска пракса-актуелна питања и ставови Прекршајног апелационог суда;
4. Разно