Портпарол Прекршајног суда у Смедереву

Функцију портпарола суда обавља судијa Нина Тодоровић.

Техничко лице за контакт, секретар суда Јелена Миленковић.

 026 4627-134, 026 647-510
 uprava@sd.pk.sud.rs