Судије Прекршајног суда у Смедереву

Распоред судија у седишту


1. Милица Ђорђевић Вељковић, председник суда
2. Јелица Мирић, заменик председника суда
3. Драгана Васић
4. Нина Тодоровић
5. мр Оливера Манић
6. Срђан Перић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Великој Плани

7. Биљана Чедомировић
8. Верица Петковић
9. Гордана Здравковић

Одељење у Смедеревској Паланци

10. Милијана Јовановић
11. Славица Петровић