Судије Прекршајног суда у Смедереву

Распоред судија у седишту


1. Милица Ђорђевић Вељковић, председник суда
2. Соња Шакић, заменик председника суда
3. Драгана Васић
4. Јелица Мирић
5. Милена Митровић
6. Милијана Јовановић
7. мр Оливера Манић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Великој Плани

8. Верица Петковић
9. Гордана Здравковић

Одељење у Смедеревској Паланци

10. Мирослав Стошић
11. Славица Петровић