Судије Прекршајног суда у Смедереву

Распоред судија у седишту


1. Милица Ђорђевић Вељковић, председник суда
2. Соња Шакић, заменик председника суда
3. Драгана Васић
4. Јелица Мирић
5. Невенка Станојловић
6. мр Оливера Манић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Великој Плани

7. Верица Петковић
8. Гордана Здравковић

Одељење у Смедеревској Паланци

9. Весна Илић
10. Мирослав Стошић
11. Славица Петровић