Извештаји о раду Прекршајног суда у Смедереву


Евиденција о поднетим притужбама у 2020. години pdf
Годишњи извештај за 2020. годину Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2020. године Excell
Евиденција о поднетим притужбама у 2019. години pdf
Годишњи извештај за 2019. годину Excell
Евиденција о поднетим притужбама за период јануар-јун 2019. године pdf
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2019. године Excell
Евиденција о поднетим притужбама у 2018. години pdf
Годишњи извештај за 2018. годину Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2018. године Excell
Евиденција о поднетим притужбама у 2017. години pdf
Годишњи извештај за 2017. годину Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2017. године Excell
Годишњи извештај за 2016. годину Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2016. године Excell
Годишњи извештај за 2015. годину Excell