Правилници и акти Прекршајног суда у Смедереву


Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Смедереву за 2019. годину, 24.01.2019. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Смедереву за 2019. годину, 28.11.2018. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Смедереву за 2018. годину, 18.01.2018. године Ms Word Pdf
План за повећање поверења јавности у рад Прекршајног суда у Смедереву за 2018. годину, 26.12.2017. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Смедереву за 2018. годину, 29.11.2017. године Ms Word Pdf
Распоред послова судског особља Прекршајног суда у Смедереву за 2018. годину, 15.12.2017. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Смедереву за 2016. годину, 25.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Смедереву, 25.12.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Смедереву за 2016. годину, 19.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Прекршајном суду у Смедереву, 09.10.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Смедереву, 13.07.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Прекршајном суду у Смедереву, 12.06.2014. године Ms Word Pdf