• Прекршајни суд у Смедереву

  Прекршајни суд у Смедереву

   11300 Смедерево, Омладинска 1
   026 4627-134, 026 647-510
   026 647-515
   uprava@sd.pk.sud.rs

  Матични број: 17774239 ПИБ: 106399869

  Председник суда
  Милица Ђорђевић Вељковић

 • Прекршајни суд у Смедереву, Одељење суда у Великој Плани

  Прекршајни суд у Смедереву

  Одељење суда у Великој Плани

   11320 Велика Плана, Момира Гајића 7
   026 516-354
   026 516-354
   vp@sd.pk.sud.rs

 • Прекршајни суд у Смедереву, Одељење суда у Смедеревској Паланци

  Прекршајни суд у Смедереву

  Одељење суда у Смедеревској Паланци

   11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 22
   026 310-559
   026 310-559
   sp@sd.pk.sud.rs

Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача