Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву

28.11.2018. године, Смедерево

Дана 28.11.2018. године у Смедереву, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву са следећим дневним редом:

1. Предлог Годишњег распореда послова за 2019. годину;
2. Судска пракса-актуелна питања и ставови.