Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву

23.01.2019. године, Смедерево

Дана 23.01.2019. године у Смедереву, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву са следећим дневним редом:

1. Разматрање предлога Програма решавања старих предмета за 2019. годину;
2. Разматрање извештаја о раду за период јануар- децембар 2018. године;
3. Судска пракса-актуелна питања и ставови Прекршајног апелационог суда;
4. Разно.