Информатори о раду Прекршајног суда у Смедереву

Основни подаци о Прекршајном суду у Смедереву и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Смедереву

 11300 Смедерево, Омладинска 1
ПАК: 230116
Матични број: 17774239
ПИБ: 106399869

 026 4627-134, 026 647-510
 026 647-515
 uprava@sd.pk.sud.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 23.08.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 07.06.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 27.01.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 20.05.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 29.01.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 13.10.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 31.01.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 25.11.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 29.10.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 24.09.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 01.04.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 11.01.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 03.07.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 01.02.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 14.12.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 30.09.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 29.02.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 28.05.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 31.01.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Смедереву, ажуриран 31.01.2011. године Ms Word Pdf