Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Smederevu


Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Smederevu za 2019. godinu, 24.01.2019. godine * Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Smederevu za 2019. godinu, 28.11.2018. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Smederevu za 2018. godinu, 18.01.2018. godine Ms Word Pdf
Plan za povećanje poverenja javnosti u rad Prekršajnog suda u Smederevu za 2018. godinu, 26.12.2017. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Smederevu za 2018. godinu, 29.11.2017. godine Ms Word Pdf
Raspored poslova sudskog osoblja Prekršajnog suda u Smederevu za 2018. godinu, 15.12.2017. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Smederevu za 2016. godinu, 25.01.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Smederevu, 25.12.2015. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Smederevu za 2016. godinu, 19.11.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Prekršajnom sudu u Smederevu, 09.10.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Smederevu, 13.07.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona u Prekršajnom sudu u Smederevu, 12.06.2014. godine Ms Word Pdf


* ćirilica