Kontakti Prekršajnog suda u Smederevu

Prekršajni sud u Smederevu

 11300 Smederevo, Omladinska 1
PAK 230116


Matični broj: 17774239
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106399869

Sudska uprava

Sekretar suda, Milijana Jovanović

 026 4627-134, 026 647-510
 026 647-515
 uprava@sd.pk.sud.rs

Pisarnica

Šef pisarnice, Snežana Đorić

 026 4627-134

Računovodstvo

Šef računovodstva, Milena Jovanović

 026 4627-134

Odeljenje suda u Smederevskoj Palanci


 11420 Smederevska Palanka, Vuka Karadžića 22
PAK: 235520


 026 310-559
 026 310-559
 sp@sd.pk.sud.rs

Odeljenje suda u Velikoj Plani


 11320 Velika Plana, Momira Gajića 7
PAK: 238803


 026 516-354
 026 516-354
 vp@sd.pk.sud.rs