Rad sa strankama

Radno vreme Prekršajnog suda u Smederevu je radnim danima od 7.30 - 15.30 časova.
Pismena se mogu predavati sudu u toku celog radnog vremena, a sudski spisi se mogu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije ili uverenja od 10.00 do 14.00 časova.
Neradnim danima i praznicima dežuraju dežurne sudije.