Portparol Prekršajnog suda u Smederevu

Funkciju portparola suda obavlja sudija mr Olivera Manić.

Tehničko lice za kontakt, sekretar suda Milijana Jovanović.

 026 4627-134, 026 647-510
 uprava@sd.pk.sud.rs