Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu

28.11.2018. godine, Smederevo

Dana 28.11.2018. godine u Smederevu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu sa sledećim dnevnim redom:

1. Predlog Godišnjeg rasporeda poslova za 2019. godinu;
2. Sudska praksa-aktuelna pitanja i stavovi.