Javne nabavke Prekršajnog suda u Smederevu, 2018. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - usluge održavanja računara Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

19.02.2018. aktivna
JNMV - kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava *

Odluka o dodeli ugovora
19.02.2018.
20.02.2018.
aktivna

* ćirilica