Informatori o radu Prekršajnog suda u Smederevu


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Smederevu i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Smederevu

 11300 Smederevo, Omladinska 1
PAK: 230116
Matični broj: 17774239
PIB: 106399869

 026 4627-134, 026 647-510
 026 647-515
 uprava@sd.pk.sud.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 23.08.2022. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 07.06.2022. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 27.01.2022. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 20.05.2021. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 29.01.2021. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 13.10.2020. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 31.01.2020. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 25.11.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 29.10.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 24.09.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 01.04.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 11.01.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 03.07.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 01.02.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 14.12.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 30.09.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 29.02.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 28.05.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 31.01.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Smederevu, ažuriran 31.01.2011. godine Ms Word Pdf