Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu

23.01.2019. godine, Smederevo

Dana 23.01.2019. godine u Smederevu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje predloga Programa rešavanja starih predmeta za 2019. godinu;
2. Razmatranje izveštaja o radu za period januar- decembar 2018. godine;
3. Sudska praksa-aktuelna pitanja i stavovi Prekršajnog apelacionog suda;
4. Razno.