Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu

29.11.2017. godine, Smederevo

Dana 29.11.2017. godine u Smederevu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu sa sledećim dnevnim redom:

1. Predlog Godišnjeg rasporeda poslova za 2018. godinu;
2. Sudska praksa-aktuelna pitanja i stavovi Prekršajnog apelacionog suda;
3. Razno