Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu

30.10.2017. godine, Smederevo

Dana 30.10.2017. godine u Smederevu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje izveštaja o radu za period jul-septembar 2017. godine;
2. Izveštaj sa seminara održanih u Vrnjačkoj Banji i Kladovu;
3. Sudska praksa-aktuelna pitanja i stavovi Prekršajnog apelacionog suda;
4. Razno