Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu

08.06.2017. godine, Smederevo

Dana 08.06.2017. godine u Smederevu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu sa sledećim dnevnim redom:

1. Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici;
2. Zapažanja sudija Prekršajnog apelacionog suda koje su vršile neposredan uvid u rad Prekršajnog suda u Smederevu koji je obavljen dana 05. i 06.06.2017. godine;
3. Sudska praksa-aktuelna pitanja i stavovi.