Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu

31.01.2017. godine, Smederevo

Dana 31.01.2017. godine u Smederevu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje izveštaja o radu za period januar-decembar 2016. godine;
2. Prekršaji predviđeni Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici;
3. Sudska praksa-aktuelna pitanja i stavovi Prekršajnog apelacionog suda;
4. Razno