Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu

14.10.2016. godine, Smederevo

Dana 14.10.2016. godine u Smederevu, u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Smederevu sa sledećim dnevnim redom:

- razmatranje izveštaja o radu za period jul-septembar i januar-septembar 2016. godine;
- izveštaj sa seminara održanih u Kladovu i Vrnjačkoj Banji i
- sudska praksa - aktuelna pitanja i stavovi Prekršajnog apelacionog suda.