Sudije Prekršajnog suda u Smederevu na Godišnjem savetovanju sudija RS

12.10.2016. godine, Vrnjačka Banja

Sudije Prekršajnog suda u Smederevu prisustvovale Godišnjem savetovanju sudija RS koje je održano u Vrnjačkoj Banji od 09-12.10.2016. godine.
Teme koje su razmatrane na savetovanju:

- Pravosuđe danas
- Zakoni i njihova primena
- Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi