Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву

08.06.2017. године, Смедерево

Дана 08.06.2017. године у Смедереву, у седишту суда, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Смедереву са следећим дневним редом:

1. Примена Закона о спречавању насиља у породици;
2. Запажања судија Прекршајног апелационог суда које су вршиле непосредан увид у рад Прекршајног суда у Смедереву који је обављен дана 05. и 06.06.2017. године;
3. Судска пракса-актуелна питања и ставови.